1/8 OPS ja ekokriisin aikakausi

Uusimmissa valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteissa ekososiaalisiin ongelmiin on havahduttu. 2010-luvulla voimaan astuneisiin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin on sisällytetty uutena käsitteenä ekososiaalinen sivistys. Mutta mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan?

Yhteystiedot

050 345 1847 (Raisa)

040 062 8292 (Sami

toimisto@ekososiaalinenkasvatus.fi

Ekososiaalinen kasvatus

 #elämänverkkokurssi

Maksuton kurssi kaikille kestävästä hyvinvoinnista kiinnostuneille.

© Raisa Foster & Sami Keto, 2019