raisa-foster-35-me.jpg

filosofian tohtori, tutkija & TAITEILIJA

Raisa Foster

Raisa Foster on itsenäinen tutkija ja taiteilija. Hän keskittyy taideperustaisessa tutkimuksessaan ekososiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiin. Raisa väitteli filosofian tohtoriksi Tampereen yliopistossa vuonna 2012 aiheesta pedagoginen tunnustus. Vuosina 2015–2017 hän johti Koneen Säätiön rahoittamaa Art-Eco-tutkimushanketta. 


raisa.foster@ekososiaalinenkasvatus.fi

sami-me.jpeg

väitöskirjatutkija ja tietokirjailija

Sami Keto

Sami Keto on väitöskirjatutkija ja tietokirjailija. Pääaineina opiskeluissaan hänellä on ollut ekologia ja kasvatustieteet. Hän on aikaisemmin tutkinut muun muassa empatiaa ja kirjoittanut yhdessä filosofi Elisa Aaltolan kanssa Empatia – Myötäelämisen tiede -tietokirjan (2017). Samia kiinnostaa erityisesti se, miten me ihmiset voisimme olla parempia naapureita maapallon muille asukkaille. 


sami.keto@ekososiaalinenkasvatus.fi

TAH_logo2-me.png

KIITOS! 

Arto O. Salonen, Veli-Matti Värri ja Hannele Cantell.

Yhteystiedot

050 345 1847 (Raisa)

040 062 8292 (Sami

toimisto@ekososiaalinenkasvatus.fi

Ekososiaalinen kasvatus

 #elämänverkkokurssi

Maksuton kurssi kaikille kestävästä hyvinvoinnista kiinnostuneille.

© Raisa Foster & Sami Keto, 2019